HPE 3PAR StoreServ ile Chunkletlerle Tanışın

Sizlere HPE 3Par StoreServ storageler hakkında olduğunca bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Kurumlarda 3par storageların kullandığı teknolojiyi ve çalışma mantığını anlatırken en çok bahsettiğimiz ve üzerinde durduğumuz konulardan birtanesi Chunklet’ ler oluyor. Bu yazımda sizlere diğer vendorların storagelerindeki RAID mantığı ile 3par daki Chunklet mimarisini anlatıyor olacağım.

Nedir bu Chunklet !

Chunkletler 3par’ ın benzersiz mimarisinde ki bir çok sahip olduğu yetenekleri sergilemesini sağlayan en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. 3Par storageler ilk initialize süresinde fiziksel disklerinizi chunklet’ lere böler.

Bu chunklet’ ler oluşurken her biri 1GB’ lık kapasiteye sahiptir. Storage üzerine aktarılan her bir veri bu chunkletler üzerine yazılmaktadır.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer1.png

Geleneksel RAID

Bir çoğumuzun bildiği gibi RAID mimarilerini oluştururken temel aldığımız kriterler bulunmaktadır. Örneğin bir RAID 5 oluştururken minimum 3 disk’ e ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada 2 data + 1 Parity olarak gerçekleştiriyoruz ve bu diskleri farklı RAID kümelerine dahil etmek gibi bir imkanımız bulunmuyor.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer2.png

Bu bizlerin tabiriyle geleneksel ve esnek olmayan bir yapıya sahip olan RAID mimarisidir.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer3.png

HPE 3PAR Chunklet

İlk başta bahsettiğim gibi 3par üzerindeki fiziksel disklerin 1GB’ lık alanları bölünmesiyle oluşan chunkletler, 7000 ve 10000 serilerinden önce chunklet boyutları 256MB iken sonrasında disk kapasitelerinin artması ile chunklet boyutlarıda 1GB olarak artış göstermiştir.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer4.png

3PAR ve RAID

3PAR sistemleri geleneksek RAID yapısını kullanan storage sistemlerine göre mimarisinde bütün diskleri kullanarak kombine bir RAID yapısı kullanmaktadır. Böylelikle chunkletler bütün diskler üzerine yayılarak verileri chunkletler üzerinde barındırır.

Chunkletlerin diskler üzerinde nasıl göründüğü anlatma konusunda yakından inlemenin faydası var.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer5.png

Yukarıdaki örnekte sizlere 3 fiziksel disk üzerinde 4 farklı chunklet’ in bulunduğunu ve her farklı renk’ e sahip olan chunkletlerin farklı RAID 2+1 grubuna üye olduğunu belirtmektedir.

Örneğin burada yeşil renk’ e sahip olan chunkletler 3 disk üzerine yayılarak 2 chunklet data içerirken 1 chunklet parity bilgisini içermektedir. Tabiki burada chunklet sayısı ve dağılımı sizlere anlatmak için belirtiyorum. Lakin gerçekte düşünürsek 900 GB’ lık bir disk üzerinde 1 GB’ dan toplam olarak 900 chunklet bulunuyor olacaktır.

Geleneksel RAID mimarisi ile chunklet mimarisi arasındaki fark’ ı özetlemek gerekir ise geleneksel RAID mimarilerine sahip storageler üzerindeki disklerin her biri bir RAID kümesine dahil olabiliyor iken chunklet mimarisini kullanan 3PAR’ da her bir disk birden çok RAID kümesine dahil olabilmektedir.

Aşağıdaki diagrama bakıldığında aynı diskler üzerinde farklı RAID seviyelerine ait olan chunkletleri göreceksinizdir. Bu diagram da 4 disk üzerinde farklı renklere sahip olan chunkletlerin farklı RAID kümelerine üye olduklarını görebilirsiniz. Diagramda aynı fiziksel disklerde Mavi ve Turuncu chunkletlerin RAID 1 kümesine dahil olduğunun yanısıra Yeşil ve Sarı Chunkletlerin RAID 5 kümesine dahil olduğunu görebilirsiniz.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/04/042416_1445_HPEStoreSer6.png

Bu demek oluyor ki 3par üzerinde bulunan fiziksel disklerin birden farklı RAID kümesinin bir üyesi olduğunu göstermektedir.

Logical Diskler

Bir 3PAR satın aldığınızda kurulum için takip ettiğimiz Out Of Box operasyonlarında sahip olunan logical diskler üzerinde chunklet kümelerinin oluşturulması sağlanmaktadır. Burada her bir RAID kümesinde bulunan chunkletler bütün fiziksel diskler üzerine dağılmaktadır. Buda herbir fiziksel disk’ in aslın farklı RAID kümelerine dahil olmasını sağlamaktadır.

Common Provisioning Group (CPG)

3PAR üzerinden ki bir sonraki katman CPG’ ler dir. CPG’ ler logical diskler üzerinde Virtual Volumler için oluşturulan farklı RAID kümelerine dahil veri havuzlarıdır. Bundan sonraki makalemde sizlere CPG’ ler hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunuyor olacağım.

Virtual Volume’ ler

Virtual Volumeler hostlarınıza atanılan ve verinin yazıldığı alanlardır. Oluşturulan bu VVol’ ler konfigürasyonda oluşturduğunuz CPG grupları üzerinde oluşturulmaktadır. Böylelikle farklı RAID kümelerine sahip olan CPG’ lerden oluşturulan VVol’ ler istemiş olduğunuz RAID yapısına sahip bir

Chunkletlerin Artıları

Maximise utilisation : Aynı diskler üzerinden birden fazla farklı RAID kümelerine dahil olması ve kullanılabilirliği

Performance : Verilerin bütün düsklere yazılarak her disk’ in performansının alınabilmesi

Tasarım : RAID grupları için kapasite ayarlamasına gerek bulunmaması. 3PAR için hiçbir CPG oluşumunda hiçbir kapasite sınırlaması veya gereksiniminin bulunmaması.

Sürücü Boyutu Esnekliği : RAID mimarisi chunklet seviyesinde gerçekleştirildiğinden farklı boyutlara sahip disk tiplerinin RAID kümelerinde kullanılabilir olması

RAID Esnekliği : RAID seviyeleri kolayca değiştirilebilir.

Disk hataları
: Disk hatalarında chunkletler bütün disklere dağıtıldığından yeni disklerin yeniden yapılandırılmasının kısa sürede yapılabiliyor olması

Bu konu aslında karmaşık bir konudur, lakin 3par storserv mimarilerini anlamaya yönelik sizlere yardımcı olacaktır. Daha sonraki makalede sizlere CPG’ leri ve Virtual Volumeleri ayrıntılı olarak anlatıyor olacağım.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com