HPE 3PAR StoreServ Remote Copy Mode’ ları

HPE 3PAR Remote Copy özelliği tam olarak felaket toleransı sunan bir özelliktir. Disaster senaryolarında hesapladığımız RTO ve RPO değerlerine göre belirlediğimiz bu tolerans değerlerini sıfıra indirebilen bir özelliktir. Burada Storage Administrator’ ları için belirledikler RTO ve RPO değerlerine göreSynchronous, Asynchronous Streaming veya Periodic Asynchronous olarak üç farklı veri replikasyon modu bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen replikasyon mod’ larını sırası ile detaylandıralım;

Synchronous Mode

Senkron modda, host tarafından başlatılan write işleminde veri primary ve Secondary 3PAR’ a yazılmadan önce write-cache’ de aynalanır ve host’ a bunun bilgisi gönderilir. Master area’ da bulunan 3PAR’ lar üzerinde veri aynalanmıştır. Write işlemi daha sonra backup 3PAR’ a iletişim bağlantısı üzerinden gönderilir.

Backup 3PAR sonrasında kendi cache’ inde bu veriyi aynalayarak primary 3PAR geri bildirim gönderir. Write onayı geldikten sonra Host’ a bildirilerek yazma işlemi onaylanır. Böylelikle RPO ‘ değeri 0 ve veri kaybı olmamaktadır. Örnek olarak “Şema.1” de görebilirsiniz.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/03/030416_2317_HPE3PARStor1.png

Synchronous Remote Copy bütün networklerde RCIP, RCFC, FCIP taşıma protokollerini desteklemektedir. Synchronous mode için yapılandırılmış olan Remote Copy özelliğinde maximum latency değeri 5 ms’ dir. Ayrıca coğrafi disaster senaryolarında Alcatel-Lucent ve HPE DWDM optic network altyapısı ile eşleştirildiğinde 500 KM’ lik mesafede maximum latency değeri değişmeden replikasyonu sağlıyabilirsiniz.

Periodic asynchronous mode

Periodic asynchronous mode, asynchronous bir replikasyon modudur. Bu 10 dakika veya daha fazla sürelerde ki RPO değerlerinin tolere edilebildiği belirlenmiş olan ortamlar için uygun bir mod’dur. Periodic asynchronous mode link latency veya hızdan dolayı sonuçlanabilecek olan Write I/O gecikmesi için yalıtılmış bir replikasyon modudur.

Bu mod, synchronous veya asynchronous streaming replikasyon modlarının kullanımında gereken network throughput’ larına gerek duymaz. Çünkü Periodic asynchronous mod’ da replikasyon hızı ayarlanabilir olması cost-saving sağlamaktadır.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/03/030416_2317_HPE3PARStor2.png

Şema.2 Periodic asynchronous mode

Periodic asynchronous mod’ da primary array üzerinde host write işlemi tamanlandıktan sonra veri iki node arasında aynalanır. Primary array ve Secondary Array üzerinde bulunan volumler Periodic olarak “zamanlanmış veya Manual” birbirine senkronize edilir. Bu replikasyon modunun kullanımı network maliyetlerinde tasarruf sağlayacaktır.

Asynchronous streaming mode

Synchronous replikasyon çözümlerinde host acknowledgement ve array write işlemlerinde bağlantıdan kaynaklı latency’ ler yaşanması olağan bir durumdur. Bunun gibi çoğu durumda synchronous replikasyon için bağlantı latencylerinin oluşmaması için sınırlama koyar. HPE 3PAR OS v3.22 sürümünün release edilmesi ile yeni HPE 3PAR Asynchronous Streaming Remote Copy desteği gelmiştir.

RPO değeri 0 olarak belirlenmiş Synchronous replikasyon çözümlerinde write I/O sunda yaşanacak olan bir latency hoş görülebilecek bir durum değildir.

Asynchronous Streaming Remote copy adından da anlaşılabildiği gibi iki HPE 3PAR Array arasında verinin asynchronous olarak replikasyonudur fakat burada Periodic Asynchronous mode ile karıştırılmamalıdır.

Asynchronous streaming Remote Copy oluşan data I/O’ sunu Primary array ile Secondary Array arasında sürekli replikasyon bağlantısı üzerinden sağlar. Asynchronous streaming Remote Copy bu replikasyonu primary array üzerindeki cache de veriyi tutarak gerçekleştirir. Secondary Array tarafından verinin alınması primary array’ in onayı sağlandıktan sonra secondary cache üzerinde repliksyon yapılacak olan verinin boyutu kadar önbellek alanı serbest bırakılır.

http://www.3partech.com/wp-content/uploads/2016/03/030416_2317_HPE3PARStor3.png

Asynchronous Streaming Remote Copy RPO değeri düşük olan ortamlar için uygun bir çözümdür. Bu replikasyon mod’ u write I/O’ sunda oluşan response time problemini çözeker, en düşük RPO değerini sağlamaktadır.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com