Referans Projeler

Farklı kurumlarda gerçekleştirdiğim projelerin bir kısmını aşağıda görebilirsiniz. Bu kısımda gerçekleştirmiş olduğum projelere ait tanıtıcı bilgileri bulacaksınız.

Kurumsal Projeler

 Proje Adı

 Sanallaştırma Altyapısının Dizayn Edilmesi ve Yapılandırılması

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı  Rotana Otellerinin İstanbul’ da açılmak üzere olan Burgu ve Tango kulelerinin Sanallaştırma Altyapı mimarisi tasarlanarak, tümüyle Vmware platformları yapılandırılarak proje tamamlandı.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )
 Proje Adı

 EMC Storage Dizaynı ve Entegrasyonu

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı Sanallaştırma Altyapısında kullanılmak istenen EMC Storage ürünlerinin Cluster Mimarisinde çalışacak olan storage altyapısı tamamiyle Redundancy bir topoloji hazırlanarak entegrasyonu gerçekleştirildi. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )
Proje Adı

 SQL Server 2012 Failover Cluster Projesi

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı Rotana Otellerin’​ de işletme içerisinde kullanılan kritik yazılımların Veritabanlarının barındırılacağı SQL Sunucularının Fail-Over Cluster mimarisine alınarak iş sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu projede SQL Sunucuları Fail-Over Cluster mimarisine geçirilerek veritabanlarının Node’lardan biri down duruma düşmesi sonucunda diğer SQL Node’ unun bütün veritabanlarının sahipliğini üstlenerek işleyişi devam ettirtmektedir. Ayrıca burada veritabanlarının bulunduğu storagelar üzerinden bir redundancy oluşturularak, storage-base clusterda entegre edilerek. Aslında çift taraflı bir Fail-Over Cluster yapısı oluşturulmuştur.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )
Proje Adı

 Active Directory Infrastructure Repair and Migration Projesi

 Firma  DAP YAPI Holding
 Proje Tanımı Mevcut yapıda bulunan Server 2008 Mimarisine sahip olan bir domain yapısı yanlış müdahaleler sonucunda hizmet veremez duruma düşmesi sonucunda yaşanan problemlere çözüm olarak Domain Controller mimarisi üzerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tekrardan hizmet verebilir konuma getirilerek, Server 2012 R2 Domain mimarisine tamamen geçirilerek hizmet kalitesini ve yeni özellikleri bünyesine dahil etmiştir. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 System Center Configuration Manager Projesi

 Firma  DAP YAPI Holding
 Proje Tanımı DAP Yapı Holding bünyesinde client yönetimini merkezileştirmek, IT personelinin günlük operasyonlarını kolaylaştırmak için ortamda bulunan bütün clientların Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 yönetimine alarak kuruma client yönetimini daha kolay ve merkezileştirilmiş bir konsol üzerinden yönetim imkanı sağlanmış oldu. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )
Proje Adı

 Sanallaştırma Mimarisi Dizayn ve Yapılandırma

 Firma  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyoncu İhracatçı Birlikleri
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde çalışan fiziksel sunucular sağladıkları hizmetler ile istenilen performans ve verimliliği gösteremez duruma gelmişlerdi, bu noktada günümüz teknolojisi olan Sanallaştırma mimarisine geçiş süreçleri başlatıldı. Bu yapıda kapsamlı bir yapılandırma çıkartılarak Cluster çalışan sanallaştırma platformuna bu fiziksel sunucular kesintisiz bir şekilde dönüştürülerek sanallaştırma platformuna geçişleri yapılmıştır. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Remote Desktop Services Mimarisi Dizaynı ve Entegraasyonu

 Firma  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyoncu İhracatçı Birlikleri
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde kullanılan eski teknoloji ve özelliklere sahip olan Terminal Sunucu sistemleri geçişleri yapılmış ve hizmet kalitesini arttırmak için geliştirilmiş olan altyapı sistemleri gibi RDS altyapısıda tekrardan dizayn edildi. Bu noktada RDS sistemlerinde HA göz önünde bulundurularak inside ve outside istekleri karşılayacak bir şekilde dizayn edilerek son kullanıcılara daha yüksek performans sağlayacak ve yüksek erişilebilirlik sağlayan bir mimari oluşturularak entegre edildi. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 HPE Storage Cluster ve Disaster Recovery Projesi

 Firma  Neova Sigorta A.Ş.
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde kullanılan IBM V7000 storagelerin yerine 3PAR StoreServ 8200 storageler konumlandırılarak storage cluster mimarisi oluşturulmuştur. Bu mimariye geçişin planlanarak, geçişlerin yapılması ve Disaster Site mimarisinin oluşturularak felaket kurtarma altyapısı oluşturulmuştur.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 HPE Storage Altyapısının Dizaynı ve Konsolidasyon Projesi

 Firma  Türkiye Su Enstitüsü – DSİ
 Proje Tanımı Kurum çerçevesinde kullanılan eski storage altyapının 3PAR StoreServ 8200 altyapısına geçirilerek performans ve mevcut data üzerinde “saving” sağlanmıştır.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Sanallaştırma ve Hyper-V’ den Vmware’ e Geçiş Projesi

 Firma  Türkiye Su Enstitüsü – DSİ
 Proje Tanımı Kurum içerisinde kullanılmakta olan farklı hizmet sorllerini üstlenen 15 fiziksel sunucunun sanallaştırılması ve altyapıda kullanılan 4 node’ lu Hyper-V sunucularının yeni oluşturulan 3Node’ lu Vmware Cluster altyapısına geçiş projesi gerçekleştirilmiştir.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Altyapı Konsolidasyon Projesi

 Firma  MERKEZ FAKTORİNG A.Ş
 Proje Tanımı İşletme bünyesinde kullanılmakta olan Sanallaştırma Platformları, Veri Depolama Sistemleri, Mail Sistemlerinin bütünüyle yeni platformlara geçişi ve konsolidasyonu bu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

  1. Proje kapsamında gerçekleştirilenler Hyper-V Sanallaştırma Platformlarının Vmware Sanallaştırma Platformuna dönüştürülmesi.
  2. IBM ve EMC Veri Depolama sistemlerinden HPE 3PAR Veri Depolama Sistemlerine Geçişi
  3. Exchange 2010 Mail Sistemlerinin Exchange 2013 4 Node’ lu full cluster bir mimariye geçirilmesi
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Sanallaştırma ve Storage Altyapı Geçişi (Zero Down-Time)

 Firma  SARAR A.Ş.
 Proje Tanımı Türkiyenin önde gelen giyim firmalarından olan SARAR A.Ş. nin Türkiyede bulunan bütün mağzalarının yönetildiği genel merkezinde bulunan sanallaştırma platformlarının yeni Vmware Platformlarına geçişi, bu platformlara hizmet eden veri depolama ünitelerinin farklı storage sistemlerine geçirilmesi ve bütün mimarinin SAN mimarisine dönüşümü sağlanmıştır. Bu proje 0 kesinti süresi ile gerçekleştirilmiştir. 

  1. Proje içerisinde kesintisiz geçiş noktasında Cross vCenter Vmotion dizaynı gerçekleştirilerek işlem yapılmıştır.
  2. Bütün Altyapı Sistemlerine hizmet veren NetApp Storage’ lerden HPE 3PAR Storage sistemlerine geçişi sağlanmıştır.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 System Center Configuration Manager Current Branch 1702 Projesi

 Firma İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş
 Proje Tanımı Kurum içerisinde bulunan istemci sistemlerinin merkezileştirilmiş yönetim imkanı sunan Microsoft System Center Configuration Manager ürününün bütün altyapıya entegrasyonu sağlanarak Uygulama Dağıtımı, Güncelleme Dağıtımı, İşletim Sistemi Dağıtımı ve bir çok operasyonel işlem tek bir arayüz üzerinden gerçekleştirilebilir duruma gelmiştir.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Altyapı Konsolidasyon Projesi

 Firma  ALTUR TURİZM A.Ş.
 Proje Tanımı Kurum içerisinde kullanılmakta olan sunucu sistemleri ve sanallaştırma platformlarının konsolide edilmesi ve genişleyebilir bir mimariye kavuşturulması hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında sanallaştırma platformlarının yeniden dizayn edilmesinin yanı sıra kullanılan sunucu sistemlerinde konsolidasyonu sağlanmıştır. 

  1. Rack Sunucu sistemlerinden merkezileştirilmiş yönetim ve daha esneklik katan HPE Blade C7000 Sunucu sistemlerine geçiş sağlanmıştır. 
  2. Vmware Platformları 5.1 sürümünden Vmware 6.0 Platformlarına geçişi sağlanmıştır.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Altyapı Konsolidasyon ve Storage Geçiş Projesi

 Firma EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde bulunan Sanallaştırma platformu ve bu platformda çalışan sanal sunucu verilerini barındıran EMC Storage… Yerini HPE 3PAR 8200 StoreServ e bırakmıştır. Bu projede Zero Down-Time olarak verilerin 3PAR storage e aktarılırken Vcenter Cross Migration yapılarak Vmware 5.5′ den Vmware 6.5 e geçiş yapılmıştır.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

System Center Configuration Manager Projesi

 Firma DAİKİN TÜRKİYE
 Proje Tanımı Kurum bünyesinden bulunan 3 farklı lokasyon ve 25 şubede bulunan istemcilerin yönetilmesini merkezileştirmek amacıyla kurum bünyesine entegre edilerek Güncelleme Yönetimi, Uygulama ve Yazılım Dağıtımı, İşletim Sistemi dağıtımı merkezileştirilerek bütün istemcilere yönelik operasyonel işlemin yönetimi SCCM üzerinden sağlanmaktadır.
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

System Center Data Protection Manager 2016 Projesi

 Firma DAİKİN TÜRKİYE
 Proje Tanımı Kurum bünyesinden bulunan 3 farklı lokasyon ve 12 Hyper-V host üzerinde çalışan 84 Sanal Sunucuya ait verilerin korunması System Center Data Protection Manager 2016 sağlanmaktadır. Bu geçiş NetBackup yedekleme platformundan Microsoft’ un yedekleme çözümü olan SCDPM platformuna geçirilmiştir. 
Proje Mimarı  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com