Referans Projeler

Farklı kurumlarda gerçekleştirdiğim projelerin bir kısmını aşağıda görebilirsiniz. Bu kısımda gerçekleştirmiş olduğum projelere ait tanıtıcı bilgileri bulacaksınız.

Kurumsal Projeler

 Proje Adı

 Sanallaştırma Altyapısının Dizayn Edilmesi ve Yapılandırılması

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı  Rotana Otellerinin İstanbul’ da açılmak üzere olan Burgu ve Tango kulelerinin Sanallaştırma Altyapı mimarisi tasarlanarak, tümüyle Vmware platformları yapılandırılarak proje tamamlandı.
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

 Proje Adı

 EMC Storage Dizaynı ve Entegrasyonu

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı Sanallaştırma Altyapısında kullanılmak istenen EMC Storage ürünlerinin Cluster Mimarisinde çalışacak olan storage altyapısı tamamiyle Redundancy bir topoloji hazırlanarak entegrasyonu gerçekleştirildi. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 SQL Server 2012 Failover Cluster Projesi

 Firma  Arjan By Rotana
 Proje Tanımı Rotana Otellerin’​ de işletme içerisinde kullanılan kritik yazılımların Veritabanlarının barındırılacağı SQL Sunucularının Fail-Over Cluster mimarisine alınarak iş sürekliliğinin sağlanması gerekir. Bu projede SQL Sunucuları Fail-Over Cluster mimarisine geçirilerek veritabanlarının Node’lardan biri down duruma düşmesi sonucunda diğer SQL Node’ unun bütün veritabanlarının sahipliğini üstlenerek işleyişi devam ettirtmektedir. Ayrıca burada veritabanlarının bulunduğu storagelar üzerinden bir redundancy oluşturularak, storage-base clusterda entegre edilerek. Aslında çift taraflı bir Fail-Over Cluster yapısı oluşturulmuştur.
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Active Directory Infrastructure Repair and Migration Projesi

 Firma  DAP YAPI Holding
 Proje Tanımı Mevcut yapıda bulunan Server 2008 Mimarisine sahip olan bir domain yapısı yanlış müdahaleler sonucunda hizmet veremez duruma düşmesi sonucunda yaşanan problemlere çözüm olarak Domain Controller mimarisi üzerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tekrardan hizmet verebilir konuma getirilerek, Server 2012 R2 Domain mimarisine tamamen geçirilerek hizmet kalitesini ve yeni özellikleri bünyesine dahil etmiştir. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )


Proje Adı

 System Center Configuration Manager Projesi

 Firma  DAP YAPI Holding
 Proje Tanımı DAP Yapı Holding bünyesinde client yönetimini merkezileştirmek, IT personelinin günlük operasyonlarını kolaylaştırmak için ortamda bulunan bütün clientların Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 yönetimine alarak kuruma client yönetimini daha kolay ve merkezileştirilmiş bir konsol üzerinden yönetim imkanı sağlanmış oldu. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 Sanallaştırma Mimarisi Dizayn ve Yapılandırma

 Firma  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyoncu İhracatçı Birlikleri
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde çalışan fiziksel sunucular sağladıkları hizmetler ile istenilen performans ve verimliliği gösteremez duruma gelmişlerdi, bu noktada günümüz teknolojisi olan Sanallaştırma mimarisine geçiş süreçleri başlatıldı. Bu yapıda kapsamlı bir yapılandırma çıkartılarak Cluster çalışan sanallaştırma platformuna bu fiziksel sunucular kesintisiz bir şekilde dönüştürülerek sanallaştırma platformuna geçişleri yapılmıştır. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )


 

Proje Adı

 Remote Desktop Services Mimarisi Dizaynı ve Entegraasyonu

 Firma  İstanbul Tekstil ve Konfeksiyoncu İhracatçı Birlikleri
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde kullanılan eski teknoloji ve özelliklere sahip olan Terminal Sunucu sistemleri geçişleri yapılmış ve hizmet kalitesini arttırmak için geliştirilmiş olan altyapı sistemleri gibi RDS altyapısıda tekrardan dizayn edildi. Bu noktada RDS sistemlerinde HA göz önünde bulundurularak inside ve outside istekleri karşılayacak bir şekilde dizayn edilerek son kullanıcılara daha yüksek performans sağlayacak ve yüksek erişilebilirlik sağlayan bir mimari oluşturularak entegre edildi. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 


Proje Adı

 HPE Storage Cluster ve Disaster Recovery Projesi

 Firma  Neova Sigorta A.Ş.
 Proje Tanımı Kurum bünyesinde kullanılan IBM V7000 storagelerin yerine 3PAR StoreServ 8200 storageler konumlandırılarak storage cluster mimarisi oluşturulmuştur. Bu mimariye geçişin planlanarak, geçişlerin yapılması ve Disaster Site mimarisinin oluşturularak felaket kurtarma altyapısı oluşturulmuştur.
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )

 

Proje Adı

 HPE Storage Altyapısının Dizaynı ve Konsolidasyon Projesi

 Firma  Türkiye Su Enstitüsü – DSİ
 Proje Tanımı Kurum çerçevesinde kullanılan eski storage altyapının 3PAR StoreServ 8200 altyapısına geçirilerek performans ve mevcut data üzerinde “saving” sağlanmıştır.
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )


 

Proje Adı

 Sanallaştırma ve Hyper-V’ den Vmware’ e Geçiş Projesi

 Firma  Türkiye Su Enstitüsü – DSİ
 Proje Tanımı Kurum içerisinde kullanılmakta olan farklı hizmet sorllerini üstlenen 15 fiziksel sunucunun sanallaştırılması ve altyapıda kullanılan 4 node' lu Hyper-V sunucularının yeni oluşturulan 3Node' lu Vmware Cluster altyapısına geçiş projesi gerçekleştirilmiştir. 
Proje Yöneticisi  Asil MUTLU ( HPE MASE MCT )