SC Configuration Manager 2012 R2 – Site Server ve Site Database Yedeklemesi Nasıl Gerçekleştirilir

Merhabalar,

Bu yazımda System Center Configuration Manager 2012 R2 üzerinde Site & Site Database backup’ ın nasıl alınacağını inceleyeceğiz. Organizasyonda bulunan farklı roller, sunucular şirketlerin iş sürekliliğini devam ettirtmeleri için önem arz etmektedir, bunlardan bir diğeri olan SCCM Sunucularımız yapıyı yönetebilmek konusunda da önem arz eder. Bizlerde herhangi bir aksaklığa karşı SCCM ve Veritabanı nı SCCM 2012 R2 üzerinde nasıl yedekleyeceğimizi göreceğiz. SCCM yedekleme işleminde belirli zaman planlamaları, Site Database, belirli registry anahtarları ve belirli folder’ ı yedekleyerek koruma altına alır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • SC Configuration Manager yedeklemeyi başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için SMS Writer Service mutlaka çalışır durumda olmalıdır.
  • SMS Writer Service mutlaka Local System Account’ ı ile çalışmalıdır.
  • Yedekleme sürecini otomatize etmek isterseniz Site Server Maintenance Task üzerinde ayarlamalısınız.
  • Local System Account‘ u yedek alınacak alan üzerinde mutlaka NTFS File System “Write” hakkına sahip olmalıdır.

Öneriler

  • Best Practice olarak yedeklemenin çalışma saatleri dışında gerçekleştirilmesi önemlidir. Ortamınız bir hiyerarşik yapı çerçevesindeyse ve yedekler önem arz ediyorsa alınan yedeklemeleri her halükarda Site Failure durumuna karşı muhafaza edin.
  • Alınan yedekleme sonrasında bulunması gereken ve bulunacak olan objeler Configuration Manager Site Database / Master site control file (.\Inboxes\Sitectrl.box\Sitectrl.ct0) / Site Server SMS ve NAL registry anahtarları / Site Server’ a ait olan kurulum dizini dosyaları görebileceksiniz.
  • Hiyerarşi sahibi yapılarda duyduğumuz bir başka soru da Secondary Sitelarımızı aynı yöntem ile yedekleyebilirmiyiz ? Hayır !! Sadece Central Administration Site ve Primary Sitelarını bu yöntem ile yedeklebilirsiniz.

Bu kısa bilgilerden sonra artık Yedekleme işlemini nasıl gerçekleştireceğimizi görelim…

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura1.png

SCCM 2012 R2 konsolumuzu açıyoruz. Administration > Overview > Site Configuration > Sites içerisinde yedekleme işlemimizi ayarlıyacağımız site’ ımızı seçtikden sonra yukarıda gördüğünüz gibi Site Maintenance diyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura2.png

Site Maintenance penceresinde karşınıza bir tasks list gelecektir. Burada görüldüğü gibi bir çok task aktif ve çalışır durumda bunları düzenleyebilirsiniz. Backup Site Server görevi default olarak disable gelir. Bizde bu task’ ı düzenleyeceğiz ve aktifleştireceğiz. Task’ ımızı seçiyoruz ve Edit diyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura3.png

Task’ ımızın özellikler penceresin de işlemleri gerçekleştirebilmemiz için ilk yapmamız gereken aktif etmektir, bunun için Enable this task kutucuğunu işaretliyoruz. Burada belirtilmesi gereken ilk kısım backupların alınacağı lokasyonu ayarlamamız gerekir. Bunun için Set Paths… butona geliyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura4.png

Set Backup Paths kısmında belirleyebileceğiz üç farklı seçenek bulunuyor, burada Site Server üzerinde bulunan local bir alana “Local drive on the site server“, Network üzerinde bulunan bir lokasyona “Network path (UNC name) for site data and database” ve Site datalarını farklı bir lokasyona Site Database’ inin farklı bir lokasyona “Different paths for site backup and database” seçeneğini seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımda nasıl ve nereye yedek alınacağımızı belirledik den sonra Backup destination kısmında gerekli folder location’ ı belirledik den sonra OK diyerek bu pencereyi kapatıyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura5.png

Task’ ımızın özellikler sayfasına geri geliyoruz. Burada Schedule kısmında task’ ın çalışmaya başlayacağı zamanı ve günleri belirlememiz gerekiyor. Zamanlamamızı belirledik den sonra alt kısımda bulunan Enable alerts for backup task failureskutucuğunu işaretliyorum ki task’ ın başarısız olması durumunda alerts oluşturmasını sağlıyoruz ve OK diyerek Backup Site Server özellikler penceremizden çıkıyorum.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura6.png

Tasks List içerisinde Backup Site Server task’ ımızın aktifleştirildiğini görüyor olacağız. Site Maintenance penceremizden artık çıkabiliriz.

Manuel Yedeklemeyi tetikleme

Gerekli ayarlamaları gerçekleştirdik den sonra zamanlaması geldiğinde yedekleme işlemimiz gerçekleşecektir. Fakat manuel olarak tetiklemekte isteyebilirsiniz. Bunun için Services konsolumuzu açmamız gerekiyor.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura7.png

Services (services.msc)konsolumuz üzerinden SMS_SITE_BACKUP servisimiz üzerinde sağ click yaparak Start diyerek yedekleme işlemimi tetikliyorum. Böylelikle Task Manager üzerinde smsbkup.exe nin çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura8.png

Log file’ ımız üzerinden gerçekleşen bütün adımları teker teker görebilirsiniz. Bunun için bakmanız gereken log file “smsbkup.log” dur. Log’ umuza baktığımızda işlemlerimizin Successfully olarak tamamlandığını görmemiz gerekiyor ki başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Artık alınan backup’ ımıza göz atalım.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura9.png

Yedeğimizi aldığımız lokasyona baktımızda gereken içeriği aldığını görebiliyoruz. Yedek alma işlemi sırasında gerçekleşen stepleri burada bulunan log file içerisinde bulabilirsiniz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/05/051314_1310_SCConfigura10.png

SiteDBServer klasörümüz içerisine baktığımda veritabanımızın (*.mdf) ve log file (*.ldf) ımızın yedeğinin de alındığını görebilirsiniz.

Böylelikle en başta belirtdiğim gibi Central Administration Site ve Primary Site larınızın yedeklemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com