System Center Configuration Manager 1706 – Data WareHouse Service Point Veri Akışı Nasıl Gerçekleşir ve Nasıl Yapılandırılır ?

Merhabalar,

Bu yazımda System Center Configuration Manager 1702 ile gelen Data Warehouse Service Point (Veri Ambarı Servis Noktası) rolünü inceliyor olacağız. 1702 sürümüne Pre-Release olarak dahil olan bu rol 1706 sürümü ile tam olarak yayınlanmış durumdadır.

Bu rol uzun vadeli olarak verileri depolamak ve raporlamak için kullanılabilecek olan bir rol olarak SCCM platformalarımıza da dahil edildi.

Veri Ambarları değişiklikleri zaman damgalaması ile 2TB’ a depolayabilmektedirler. Bu verilerin depolanması Configuration Manager veritabanından zamanlı senkronizasyon sürelerinde veri ambarlarına senkronize olmaktadırlar. Veri ambalarına senkronize olmuş olan veriler 3 yıl olarak saklanmaktadır ki 3 yılı aşkın veriler periyodik olarak veri ambarları üzerinden temizlenmektedir.

Tabiki verilerin senkronize edilmesinde sccm veritabanında bulunan bütün veriler senkronize edilmez. Bunun için aşağıda belirtdiğim veri ve site verileri veri ambarlarına senkronize edilmektedir.

 • Altyapı Sağlığı
 • Güvenlik
 • Yazılım Dağıtımı
 • Envanter Ayrıntları
 • Anti-Virüs ve Malware Verileri
 • Uyum Ayarları

Veri Ambarı rolü kurulumu ile veri ambarı veritabanı ve bazı raporlama verilerini otomatik olarak eklemektedir.

Data Warehouse Service Point’ in kurulabilmesinde bazı ön koşullar bulunmaktadır ve bunları sağlamalısınız.

 • Veri Ambarı Servis Noktası hiyerarşinin en üst katında uygulanabilir.
 • Kurulum için .Net Framework 4.5.2 veya üst sürümleri kurulu olmalıdır.
 • Veri Ambarı veritabanı ve senkronizasyonda kullanılan servis hesabının veritabanı sunucusunda yönetici, Veri Ambarı veritabanında DB_Creater, DB_Owner, DB_Reader ve Execute yetkilerinin bulunması gerekmektedir.

Data Warehouse DataFlow (Veri Akışı)

SCCM Veri Ambarından bahsettikten sonra veri akışının nasıl gerçekleştirildiğine değinekte fayda görüyorum.

Veri Akışı ve Senkronizasyon

 • Birinci Adımda Site Sunucusu veriyi Site Veri Tabanına aktararak depolar.
 • İkinci Adımda Veri Ambarı Servis Noktası zamanlamasına göre Site Veri Tabanına bağlanarak ilgili verileri alır.
 • Üçüncü adımda Veri Ambarı Servis Noktası aldığı verileri Veri Ambarı Veri Tabanına aktarır ve saklar.

Bu Veri Ambarı Servis Noktasının veri akışının nasıl gerçekleştirdiğini göstermektedir. Sonraki adımlar Raporlamaya yöneliktir.

Raporlama Süreçleri

 • Yerleşik raporları kullanarak, bir kullanıcı veri ister. Bu istek, SQL Server Reporting Services’ı kullanarak Reporting Services noktasına iletilir.
 • Çoğu raporda güncel bilgiler bulunur ve bu istekler site veritabanına karşı yürütülür.
 • Bir rapor ile rapordan birini kullanarak, geçmiş verilerini istediğinde Kategoriye ait veri ambarına , ilgili Data Warehouse veritabanına karşı çalışırarak rapor verisini gösterir.

Data Warehouse rolünü yüklenmesini sonrasında gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için SCCM Konsolu üzerinden Site System Ekleme Sihirbazı üzerinden Data Warehouse service point rolünü seçerek ilerlemelisiniz.

Veri Ambarı Servis Noktası Ayarları penceresinde

 • SQL Server fully qualified domain name : Veri Ambarı Veritabanının barındırılacağı SQL Sunucusunun tam FQDN adı belirtilmelidir.
 • SQL Server instance name, if applicable : Default instance name’ i kullanmıyorsanız ilgili Instance Name’ i belirtmeniz gerekmektedir.
 • Database Name : Default olarak Site adını içeren bir Veri Tabanı ismi ile gelir fakat değiştirebilirsiniz.
 • SQL Server port used for connection : Veritabanı’ na bağlanabilmek için kullanılacak olan port belirtilmelidir. Default olarak 1433’ dür. Fakat değiştirdiyseniz o port’ u belirtmelisiniz.

Veri Ambarı Servis Noktası Zamanlama adımında Senkronizasyonun Başlangıç Zamanı’ nı belirtmeniz gerekmektedir. Başlangıç zamanı belirtildikten sonra

 • Daily : Günlük olarak senkronizasyonu belirler.
 • Weekly : Haftalık olarak tek bir günü belirletir.

Size uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

Veri Ambarı Servis Noktasının kurulumu tamamlandıktan sonra ilk senkronizasyon ile Veri Ambarı veri tabanı ilgili SQL sunucusu ve Instance’ ı üzerinde oluşmuş olacaktır.

Raporlama noktasında Monitoring > Reports kısmına baktığınızda Data Warehouse raporlarının oluşturulduğunu göreceksiniz. Default olarak içerisinde 7 farklı raporlama seçeneği ile gelir.

Peki bu raporlar hangi verileri içermektedir ? Bunun içinde sizler ile ayrıntılı olarak paylaşıyorum.

 • Uygulama Dağıtımı – Geçmiş : Belirli bir uygulama ve makine için uygulama dağıtımı ile ilgili ayrıntıları görüntüler.
 • Son Nokta Koruması ve Yazılım Güncelleştirme Uyumluluğu – Geçmiş : Yazılım güncellemelerini ve EndPoint Protection bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
 • Genel Donanım Envanteri – Geçmiş : Belirli bir makine için tüm donanım envanterini görüntüleyebilirsiniz.
 • Genel Yazılım Envanteri – Geçmiş : Belli bir makine için tüm yazılım envanterlerini görüntüleyebilirsiniz.
 • Altyapı Sağlık Genel Bakış – Geçmiş : SCCM altyapınızın sağlık durumuna yönelik olarak verileri görüntüleyebilirsiniz.
 • Algılanan Kötü Amaçlı Yazılımların Listesi – Geçmiş : Algılanan kötü amaçlı yazılımlara yönelik verileri görüntüleyebilirsiniz.
 • Yazılım Dağıtım Özeti – Tarihsel : Belirli bir yazılımın ve makinenin yazılım dağıtımına yönelik verilerin bir özetini görebilirsiniz.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com