System Center Configuration Manager 2012 R2 User Data and Profiles – Folder Redirection & User Roaming Profiles

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere System Center Configuration Manager 2012 R2 ile User Data and Profiles “Folder Redirection ve Roaming Profile” kavramlarını inceleyeceğiz. Aslında IT yöneticileri bu kavramlara fazlasıyla aşinadır. Folder Redirection, Offline Files ve Roamin Profiles gibi işlemleri Group Policy üzerinden bir çok kişi gerçekleştirmişdir.

İşte burada bizde bu işlemlerden Folder Redirection ve Roamin Profiles işlemlerini SCCM 2012 R2 üzerinde yönetimini gerçekleştireceğimiz User Data and Profiles adımlarımızı gerçekleştireceğiz.

Artık işlemlerimizi gerçekleştirmeye başlıyalım…

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente1.png

SCCM 2012 R2 Management konsolumuz üzerinde Assets and Compliance penceremize geliyoruz. Burada User / Device / Endpoint işlemlerimizi gerçekletirdiğimiz gibi Compliance (Uyum) Settings ayarlamalarımızı bu kısım üzerinden gerçekleştiriyoruz. Compliance Settings içerinde User Data and Profiles üzerinde sağ click yapıyoruz ve Create User Data and Profiles Configuration Item diyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente2.png

Karşımıza gelen User Data and Profiles Configuration Item sihir bazımızda hangi öğelerimizi konfigüre edeceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Burada ilk seçenek Folder Redirection : Belirtilen istemci bilgisayarlar üzerinde Desktop, Documents gibi dizinlerin yolunu belirtdiğiniz gibi değiştirmenize olanak sağlar. İkinci seçenek Offline Files : Burada istemciler için paylaşımlarda bulunan dosyaların kopyalanarak çevirim dışı kullanılmasını ve çevirim içi duruma geçtiğinde senkronizasyonu nu gerçekleştirerek Offline kullanımlara olanak sağlıyacaktır. Üçüüncü seçenek Roaming User Profiles : Adından anlaşıldığı üzere belirtilen folderlar ile farklı istemciler üzerinde oturum açdığınızda belirtilen folderların oturum açılan istemciler üzerinde erişilebilir olmasını sağlıyacaktır.

Oluşturduğumuz öğemize bir isim belirtiyoruz ve konfigürasyonunu yapacağımız Folder Redirection ve Roaming User Profiles öğelerimizi işaretliyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente3.png

Folder Redirection penceremizde ilk kısım Folder redirection applicabilty seçeneğinde On any device‘ ı seçiyoruz. Folders to redirect kısmında istemcilerimiz üzerinde bulunan hangi folderların yönlendirilmeye dahil olacağını belitiyoruz. Ben Desktop ve Documents folderlerimi Action kısmında Redirect to Remote olarak işaretliyorum ve aksiyonu belirtiyorum. Configuration folder redirection path kısmında yönlendirmeye dahil ettiğimiz folderların tutulacağı lokasyonu belirtiyoruz. Burada network path belirtilmesi gerekiyor.

Burada Manage advanced settings for folder redirection kutucuğunu işaretliyoruz ve Advanced diyoruz. Böylelikle Folder Redirection geliş ayarlar yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente4.png

Burada “Grant the user exclusive permissions to the redirected folders” yönlendirilen folderlar üzerinde bulunan eski izinleri yönlendirilen folder üzerinde barındırması isteniyorsa, “Move the contents of the redirected folders to the new location” Belirtilen içeriği yeni lokasyonuna yönlendirmek isteniyosa, “Leave the folder in the redirected location if this configuration item is removed” belirtilen kural silinirse bile belirtilen içeriği yönlendirilen lokasyonda bırakılması isteniyorsa, “Move the cached folder when the path updated on the server” Sunucu da bulunan path güncellendiğin zaman Cached Folder’ ı yeni dizine kopyalaması istenirse bu yapılandırmaları gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ben ayarlamalarımı yukarıdaki gibi gerçekleştiriyorum ve OK diyerek bu pencereyi kapatıyorum.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente5.png

Roaming Profiles penceresine geliyoruz artık. Burada yönlendirilen profillerin belirlenen cihazlar üzerinde mi yoksa bütün cihazlar üzerinde mi aktif olacağını belirliyoruz. Ben bütün cihazlar üzerinde aktiv olmasını istediğimden dolayı Allow roaming profiles on any devices‘ ı işaretliyorum. Folder excluded from roaming profiles kısmında roaming profile dışarısında tutulacak olan folderları burada belirtebilirsiniz. Ben hiç bir folder’ ımı hariç tutmayacağım. Sub-folders of Appdata \ Roaming to be synchronized only at logon and logoff kısmında her Logon ve Logoff da senkronize yapılmasını istediğiniz belirli klasörleriniz varsa burada eklemelisiniz. Advanced Settings kısmında Network, Senkronizasyon ve Profile Erişimlerine dair gelişmiş ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Gelişmiş ayarlamalarını yapmak istediğiniz ayarları belirleyerek Advanced diyerek düzenleyebilirsiniz.

Ben ayarlamalarını gerçekleştireceğim seçeneklerimi işaretledim ve sırasıyla düzenliyeceğim.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente6.png

Profile Access Settings penceresinde “Do not check for ownership of roaming profile folders” Roaming Profile içeriğinde bulunan klasörlerin mülkiyet hakkının kontrol edilmesi isteniyorsa, “Grant the Administrators group access to roaming profile folders” Gezici klasörler üzerinde Yönetici ve Yönetici Hakkı bulunan kişilerin erişim hakkının olup olamayacağı belirtilmek istenirse, “Allow cross-forest roaming of profiles” Forestlar arasında gezici profillere izin vermek isterseniz, “Do not allow users to logon with a temporary profile” geçici profiller üzerinden giriş yapan kullanıcıların erişimine izin verilmesi istenmiyorsa, “Allow only local profiles” sadece local profillere erişime izin verilmek isteniyorsa gereken aksiyon belirtilmelidir. Be ayarlamalarımı yukarıdaki gibi gerçekleştiriyorum ve OK diyerek bu penceremi kapatıyorum.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente7.png

Profile Synchronization Settings penceresinde profillerimizin senkronizasyon ayarlamalarını gerçekleştireceğim. Specify the interval for the backgroud upload of the user hive (hours) seçeği ile arka planda gerçekleşecek olan yüklemenin hangi zaman aralığında gerçekleşeğini beliirtiyoruz. Roaming User Profillerin alınan geçici kopyalarını silmek istiyorsanız, “When the computer restarts, delete user profiles older than (days)” kısmında istemci bilgisayarlar yeniden başlatıldığında belirtilen günden daha eski profilleri silecektir, “Disable forced unload of the user profile at logoff” Kullanıcı profili kapatma sırasında gerçekleşen zorunlu boşaltmayı devre dışı bırakmayı etkinleştirmek istiyorsanız, “Disable profile upload” Profili yüklemeyi devre dışı bırakabilir veya aktifleştirebilirsiniz. Gereken ayarlamaları gerçekleştirdikden sonra OK diyerek bu pencereyide kapatıyoruz.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente8.png

User Data and Profiles konfigürasyon öğemizin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu görrüyoruz. Artık Close diyerek bu pencereyi kapatıyoruz.

Artık oluşturduğumuz bu öğemizi belirlediğimiz User / User Collection larımız üzerine dağıtmalıyız.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente9.png

Öğemizin üzerinde sağ click yaparak Deploy diyoruz. Karşımıza gelen dağıtım sihir bazımız üzerinde Collection kısmında dağıtımını gerçekleştireceğimiz Kullanıcı Kümemizi belirtiyoruz. Remediate kısmında öğe temelde iyileştirme gerekiyorsa Remediate noncompliant rules when supported kutucuğunu işaretliyoruz. Sistem bakımda iken de iyileştirme yapabileceğini belirtmek içinAllow remediation outside the maintenance window kutucuğu işaretliyoruz.

Generate an alert kısmında belirteceğiniz ( % ) değerinin altında kalındığında SCCM Dashboard üzerinde eventlar oluştuacaktır. Ortamınızda SCOM ürünü kullanıyorsanız ve bu oluşacak olan eventları SCOM’ a forward edebilirsiniz.

Schedule kısmında belirtdiğimiz collection üzerine nekadar süre bir bu baseline’ ın uygulanacağını belirtiyoruz. Ben test ortamında bu işlemi gerçekleştirdiğimden ötürü 10 dakika olarak ayarlıyorum ve deploy işlemini gerçekleştiriyorum.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente10.png

Deploy ettiğim user collection içerisinde bulunan bir user’ ım ile Client-2 ve Client 6 istemci bilgisayarlarımda oturum açıyorum. Görüldüğü üzere herhangi bir istemcim üzerinde oluşturduğum klasörler ve dosyalar diğer istemcim üzerin de de senkronizasyonu sağlayarak oluşturuluyor.

http://www.asilmutlu.com/wp-content/uploads/2014/04/040114_1956_SystemCente11.png

Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz userlar üzerinde gerçekleşen Folder Redirection işlemini gözlemlemek için C:\Windows\CCM\Logs\DCMAgent.log dosyasını inceleyebilirsiniz. Gerçekleşen işlemleri ve adımları bu log dosyası üzerinden inceleyebilirsiniz.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com