Uçtan Uca SCDPM 2012 R2 Vol2 – DPM Server Yönetimsel İşlemler

Bu bölümde DPM sunucusunun yönetimi için bazı ipuçları ve yönetimsel araçlara değinilmiştir. Bu bölümü okuduktan sonra otomatik DPM kurulumu, özel raporlama, depolama havuzlarının taşınması, DPM üçüncü parti eklentiler ve DPM yönetimsel görevlerine dair bilginiz olacaktır.

Otomatikleştirilmiş DPM Kurulumu

DPM için katılımsız kurulum (Unattended Installation) tüm DPM sunucuları belirlediğiniz aynı ayarlar ve yapılandırma ile kurulduğundan tam olarak emin olabileceğiniz bir yöntemdir.

DPM kurulumunu otomatikleştire bilmek için “.ini” uzantılı bir yanıt dosyası oluşturmak gerekir. Ben ortamımda DPMSetup.ini olarak oluşturuyorum. Bu dosya kurulumu tamamlayabilecek bütün bilgileri içermektedir ki, burada kurulum için yerel SQL sunucusunu veya uzak SQL sunucularını da belirtebilirsiniz.

Yanıt dosyası hazırlandıktan sonra Command Prompt üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

Komut :

start /wait [media lokasyonu]\setup.exe /i /f <path>\DPMSetup.ini /l <path>\dpmlog.txt

DPM Server’ ın Yeni Bir Sunucuya Taşınması

Kullandığınız bir DPM sunucunuz var (Örneğin DPM01) ve farklı bir sunucuya (Örneğin DPM02) sunucusuna taşımaya karar verdiniz, Aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştiriyoruz.

 1. DPM01 üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.
 • DPM komutlarını kullanarak DPM veri tabanını yedekliyoruz.

DPMbackup –db, yedekleme dosyasının alacağı lokasyon Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\Volumes\ShadowCopy\DatabaseBackups\

DPMDB.bak.

 • -targetLocation komutunu ekleyerek var olan yerel bilgisayar üzerindeki default lokasyonu değiştirip farklı bir yere atayabilirsiniz. DPM veritabanı uzak SQL sunucu üzerinde tutuluyorsa, SQL Server üzerinden Full Backup alın.
 • DPM Sürümünü not alıyoruz, Bunun için About DPM butonundan öğrenebilirsiniz.
 1. Active Directory üzerinden DPM01’ i siliyoruz.
 2. DPM02 üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.
 • DPM01 için olduğu gibi DPM02 tam etki alanı adının (FQDN) aynı olduğundan emin olun. (Yoksa, sunucu yeniden adlandırın.)
 • Yeni sunucunuza DPM 2012 R2 kurulumunu gerçekleştirin.
 • DPM02 sürümünün DPM01 sürümü ile eşlecek şekilde güncelleştirmeleri yapınız.
 • Alınan DPM veri tabanı yedeğini DPMSync -RestoreDB -DBLoc komutlarını kullanarak aynı lokasyona restore ediyoruz.

Komut kullanımı;

Yerel SQL

DpmSync –RestoreDb -DbLoc G:\DPM\Backups\2005\November\DPMDB.bak

Uzak SQL

DpmSync –RestoreDb -DbLoc G:\DPM\Backups\2005\November\DPMDB.bak –InstanceName ASILMUTLU\ms$dpm

 • DPM içerisinde bulunan BIN klasöründeki MigrateDatasourceDataFromDPM.ps1. PowerShell script’ ini kullanarak DPM01 depo ambarını DPM02 sunucumuza taşıyoruz.
 • Başarıyla DPM veritabanını geri yükledikten sonra, veritabanını eşitlemek amacıyla DpmSync -Sync komutunu çalıştırın.
 • Tüm veri kaynakları için tutarlılık denetimi gerçekleştirin.

DPM için Depolama Alanı Nasıl Hesaplanmalı

DPM sunucusu için ihtiyaç duyacağınız disk kapasitesinin hesaplanması her zaman önemlidir.

İhtiyaç duyulan depolama alanlarının boyutu DPM tarafından korunacak iş yüklerine ve saklanacak olan verilere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Hatırlarsanız bir önceki bölümde DPM depolama havuzu üzerinde her veri kaynağı için iki farklı alanın (kopyalar ve kurtarma noktaları) ayrılması gerektiğini belirtmiş ve korunan File Sunucular veya iş istasyonlarının değişen günlükleri için de bir alan ayrılmalıdır.

Aşağıdaki tabloda DPM üzerinde varsayılan ayırmayı nasıl hesaplayacağınızı görebilirsiniz.

Kopya Birimi (Replica) Kurtarma Noktası Birimi (Recovery Point)
Dosyalar (DS x 3) /2 ((DS boyutu x RR x 2) /100 + 1600 MB
Exchange DS x (1 + LG) / (uyarı eşiği -.05) (4.0 x RR x LG x DS) + 1600 MB
SQL Server Verisi DS x (1 + LG) / (uyarı eşiği -.05) (2.5 x RR x log change x DS)+ 1600 MB
Sanal Sunucu Verisi DS x 1.5 (DS x RR x 0.02) + 1600 MB
Hyper-V DS x 1.5 (DS x RR x 0.1) + 1600 MB
System state (DS x 3) / 2 ((DS x RR x 2) / 100) + 1600 MB
SharePoint Hizmetleri Verisi Tüme veri tabanları toplam boyutu / (uyarı eşiği -.05) Tüme veri tabanları toplam boyutu / (uyarı eşiği -.05)

Yukarıdaki tabloda bulunan değerleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • DS : Veri kaynağının boyutunu belirtir.
 • RR : Günler içinde saklama aralığını belirler
 • LG : Veri tabanı veya depolama grubu üzerinde ki veri değişim oranını belirtir, örneğin Exchange ve SQL Server verileri için %6 ve SharePoint Hizmetleri verileri için %10
 • Uyarı Eşiği Yüzdesi : Bu kopya (replica) nın büyüme oranına bağlı olarak Uyarı eşik değerini belirtir, genellikle %90 dır.

Aşağıda DPM bir önceki kurala göre varsayılan ayrılmış alanı hesaplar. Size tavsiyem hesaplanan değere %5 daha eklemeniz. Bunu yapabilmeniz için koruma altına aldığınız bir veri kaynağınız üzerinde sağ click Modify Disk Allocation demelisiniz, böylelikle yeni değeri girebilirsiniz.

DPM Üzerinde Özel Raporların Oluşturulması

DPM’ in en büyük zaaflarından biri raporlama yetenekleridir. DPM bize özel raporlamalar oluşturabilmemiz için malesef daha kolay bir yöntem sunmamaktadır. DPM yöneticileri istedikleri custom raporları kendileri oluşturabiliyorlar. Bizde bu bölümde raporlama hizmetlerini (reporting services) kullanarak nasıl özel raporlar oluşturabileceğimizi göreceğiz.

DPM Veritabanında Gelen Raporlar

Microsoft default SQL üzerinde bulunan DPM veritabanı içerisinde bu raporlardan oluşan bir grup bulunmaktadır. Bunlar DPM yöneticilerinin özel raporlar oluşturabilmesi için eklenmiştir.

Microsoft default SQL üzerinde bulunan DPM veritabanı içerisinde bu raporlardan oluşan bir grup bulunmaktadır. Bunlar DPM yöneticilerinin özel raporlar oluşturabilmesi için eklenmiştir. DPM için özel raporları aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh757766.aspx (Bu URL size raporunuzda bulunan her verinin ne tür bir veri olduğuna dair bilgi verecektir.)

Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi SQL Management Studio üzerinde görebilirsiniz.

Özel DPM Raporları Oluşturma

DPM sunucusunda özel bir rapor oluşturmak için raporlama servisine (reporting service) aşağıdaki gibi erişim sağlamanız gerekir.

 1. http://sqlserver.domain.local/Reports_DPMSQL Bu adrese gidin.
 2. Oluşturacağınız özel raporlar (custom reports) için bir klasör oluşturun.
 3. Bunun için New Folder diyoruz.
 4. Oluşturacağınız klasöre ayırt edici bir isim tanımlayın.

 1. Yen bir klasör oluşturduysanız artık işlemlerimize sırasıyla devam ediyoruz.
 2. Artık, DPM veri tabanına ulaşmak için yeni veri kaynağı (Data Source) oluşturulması gerekmektedir. Bunun için New Data Source linkine tıklayın. Genel connection string aşağıdaki gibi;

data source=”SQL\DPMSQL”;persist security info=False;initial catalog=DPMDB_DPM

 1. Ayarlarınızı aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi gerçekleştirin. Burada connection string dışında belirtmeniz gereken bir kullanıcı hesabıdır. Tabi ki burada belirtdiğiniz kullanıcı hesabı DPM veri tabanına erişim yetkileri sahip olmalıdır. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra herhangi bir sorun olmadığını kontrol etmek için Test Connection diyerek kontrol ediniz, test başarılı bir şekilde tamamlandıysa artık OK diyerek Veri Kaynağınızı (Data Source) oluşturun.

 1. Şimdi bir rapor oluşturabilirsiniz. Bunun için Report Builder düğmesine basarak Report Builder’ ı mızı çalıştırıyoruz.

 1. Bu örnekte grafik tabanlı bir rapor oluşturacağız. Bunun için Başlangıç Sihirbazımız üzerinde grafik sihirbazını (Chart Wizard) seçerek devam ediyoruz.

 1. Bağlantı kurulacak olan veri kaynağı (data source) artık seçmemiz gerekiyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde ki gibi önceden oluşturduğumuz veri kaynağımızı belirttikten sonra devam ediyoruz.

 1. DPM sunucusu tarafından koruma altına alınmış olan sunucular için bir custom rapor oluşturacağız. New chart penceremiz SQL üzerinde bulunan DPM tablolarını belirtmelisiniz.

 1. Çizelge tipi seçildikten sonra Available fields (Erişilebilir alanlar) kısmı raporlamada bize sunulacak olan veri nesnelerini içerir. Bu içerik sizin oluşturacağınız grafiksel çizelgenizi oluşturacaktır. Burada raporunuzun oluşturacağı alanları belirlemelisiniz. Erişilebilir alanlar içerisinde bulunan nesnelerinizi Categories, Series veya Values alanlarına sürükle bırak yoluyla alanlarımızı belirtiyoruz.

 1. Sonrasında, rapor görünümünü belirtiyoruz. Artık Finish diyerek tamamladıktan sonra Run diyerek raporumuzu oluşturuyoruz. Rapor oluşumu tamamlandıktan sonra belirttiğiniz değerlere göre raporunuzu görebilirsiniz.

 1. Oluşturduğunuz bu raporları tekrardan kullanmak isteyebilirsiniz, bunun için oluşturulan custom raporlarınızı ilk başta oluşturmuş olduğunuz özel raporlar klasörünüze eklemeyi unutmayınız.

DPM için Prism Kullanarak Özel Raporlar Oluşturun

Önceki bölümde, SQL görümleri üzerinde nasıl özel raporlar oluşturabileceğimizi görmüştük. Bu yaklaşımın sizin için zor olduğunu ve yavaş olduğunu düşünüyorsanız, alternatif olarak Prism kullanabilirsiniz.

Bocada DPM raporlama kabiliyetinizi arttırabilmek için Prism’ i çıkarttılar. Bocada varsayılan DPM raporlarına ek olarak farklı özel raporlar oluştura bilme yeteneğini gelirştirmesi ile Microsoft’ un partnerlerin den olmuştur. Prism şu şekilde raporlama yapar;

 • Kurtarma Noktası Özeti : Bu koruma altına alınmış olan tüm istemciler için geçerlilik süresi dolmamış kurtarma noktaları, son geçerlilik süresi sona ermemiş kurtarma noktaları ve kurtarma noktalarının sayısı gibi bilgileri içeren ayrıntılı bir rapor sunar.
 • Kurtarma Noktası Durumu : Bu günlük kurtarma noktaları üzerinde başarılı ve başarısız olan işlemleri, noktaları veya durumları size sunan bir rapor oluşturur.

Bu varsayılan raporlar size DPM üzerinde aşağıdaki noktalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

 • Koruma grubu tarafından tüm kurtarma noktalarının durumunu belirtir.
 • Kurtarma Hedefleri (disk veya tape)
 • Kurtarma noktasının durumuna göre filtreleme (İyi, Kötü ve Tümü)
 • Kurtarma noktası eğilimleri
 • Ortamda sistematik sorunların olup olmadığını belirlemek
 • DPM Sunucular üzerindeki yükü anlayabilmek
 • Kaynak kullanımı ve zamanlamalarda İnce ayar

Prism üzerinde ayrıca DPM sunucuz için bir sağlık durumu (health-check) raporu bulabilirsiniz. Bu size DPM sunucuzda aşağıda ki gibi aklınızda oluşan sorularınıza cevap verecektir.

 • Yedekleme İşlemlerinin eğilimi ne durumda ?
 • Yedekleme işlemlerini ne kadar yönetebilirim ?
 • DPM Sunucularına yazılan veri miktarı ne kadardır ?

Sağlık kontrolü (health-check) başarısız olunan işlemleri, nedenlerini ve orjinal hata mesajını görebilmenize imkan sağlayabilmektedir. Böylelikle DPM sunucusu üzerinde daha kolay sorun tespiti ve sorunu gidermede size kolaylık sağlayacaktır. Bir başka örnek Prism bir istemci için tek bir raporlamada tüm kurtarma işleri için gerçekleşen işlerin detayını ayrıntılı bir şekilde sizlere sunabilmektedir. Bunu aşağıdaki ekran görüntüsünde görebilirsiniz.

DPM Tarafından Kullanılan SQL Server Instance Değiştirmesi

DPM veritabanı kurulumunun uzak SQL Server üzerinde bulunmasının hem avantajı hemde dezavantajı bulunur. Avantajlarından biri DPM veritabanı uzak bir SQL Server üzerinde barındırılan tüm diğer veritabanları gibi aynı bakım planı ile bakımı gerçekleştirilecektir, bu nedenle farklı yöntemler kullanılarak bir DPM veri tabanını korumaya gerek bulunmamasıdır; Öte yandan, DPM sunucu ve DPM veri tabanını barındıran SQL Server arasında bağlantı sorunu bulunuyorsa, yedekleme işlemleri etkilenecektir. SQL sunucu üzerinde donanımsal yükseltme, fiziksel değişim veya farklı bir sebepten ötürü veritabanını farklı bir SQL sunucu üzerine taşımanın zamanı gelmiş olabilir.

Bu bölümde DPM veri tabanını taşımak için gereken adımları göreceksiniz:

 • Önceden belirttiğim gibi DPM Sunucusunun sürüm numarasını not din.
 • DPM command üzerinden DPMbackup –db komutunu kullanarak Microsoft System Center 2012\DPM\DPM\Volumes\ShadowCopy\DatabaseBackups\DPMDB.bak. lokasyonu içerisine DPM veritabanınızı yedekleyin.
 • Uzak SQL Sunucu üzerinde bulunan verileri korumak için DPM’ i kaldırın.
 • DPM ürün medyası içerisinde SCDPM\SQLPrepInstaller klasörü içerisinde bulunan sqlprep.msi dosyasını çalıştırın.
 • DPM kuruluma başlayın, burada yeni bir SQL Server üzerinde bulunan Instance’ ı belirtin. Burada kullanacağınız kullanıcı hesapı SQL Server üzerinde çalıştırma (execute) ve okuma (read) yetkisine sahip olduğuna emin olun.
 • İlk başta almış olduğunuz DPMDB veri tabanının yedeğini yeni SQL Sunucunuz üzerine “DPMDB.BAK” kopyalarak kaydedin. Ben C:\DPMbackup klasörüme kaydediyorum.
 • Sonrasında veritabanımızı restore etmek için “DpmSync –RestoreDb -DbLoc C:\DPMBackup\DPMDB.bak –

InstanceName <Sql_server\instancename>.” komutunu çalıştırın.

 • DPM Server üzerinde “Dpmsync –sync.” Komutunu çalıştırın.
 • Bütün veri kaynakları kopyalarını doğrulamak için tutarlılık denetimini çalıştırın.

DPM’ in Yeni Domain Ortamına Taşınma veya İsminin Değiştirilmesi

DPM Sunucusu sahip olduğu hostname’ in etki alanı içerisinde bir sürü bağımlılığı bulunur, bu nedenle DPM sunucusunun hostname’ in değiştiremez veya farklı bir etki alanına aşağıdaki nedenlerden dolayı taşıyamazsınız;

 • DPM, makina adını veritabanında ve kodlar içerisinde yer alırarak DPM veritabanı üzerinde tutulur.
 • DPM, planlanmış görevleri DPM makina adını referans alarak XML dizeler halide depolanır. Dolayısıyla DPM makina adının değiştirilmesi istenilmeyen sonuçlara sebep olur.

Depolama Havuzuna Disklerin Eklenmesi

Yeni bir depolama birim DPM sunucu üzerine eklendikten sonra eklenilen disk’ in DPM konsolu üzerinde “Disks” alanında bulunmadığını göreceksinizdir. Eklediğiniz diskleri görebilmeniz ve kullanabilmeniz için bu dikleri depolama havuzunuza dahil etmeniz gerekmektedir. Bunun için DPM konsolu üzerinde Yönetim (Management) bölümünende Ekle (Add) diyiniz. Aşağıdaki gibi karşınıza gelecek olan Add Disks to Storage Pool penceresinde DPM sunucunuza eklediğiniz disk’ i görecek ve diskinizi seçerek Add diyerek depolama havuzunuza diskinizin eklenmeye başladığını göreceksiniz.

Seçtiğiniz disk’ i depolama havuzunuza ekledikten sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi disk’ inizi görebiliyor olmalısınız;

Depolama Havuzundan Disklerin Çıkartılması

DPM depolama havuzu bir veya daha fazla diskten oluşur. Depolama havuzu üzerinde eğer hatalı bir disk varsa veya SAN yöneticisi depolama havuzunda bulunan disk’ i taşımak veya başka bir disk ile değiştirmek isteyebilir. Böyle bir durumda verileri yeni bir diske geçirmek ve geçerli diski açığa almak zorundasınız…

Bu bölümde, MigrateDatasourceDataFromDPM komutu ile veri kaynağının bulunduğu diskten başka bir disk üzerine nasıl aktaracağınızı açıklayacağım.

 1. DPM Server üzerine yeni disk’ inizi ekleyin. Disk’ i depolama havuzu üzerine ekleyene kadar bilinmeyen (Unknown) olarak gözükecektir.

 1. Eklediğiniz disk’ inizi artık DPM depolama havuzunuza dahil edin. Böylelikle disk yönetimini gerçekleştirebileceğiz.

 1. DPM Management Shell üzerinde aşağıdaki komutu çalıştırarak DPM sunucu üzerindeki disk ve diskleri listeleyin.

Get-DMPDisk [–DPMServerName] <DPMServerName>

Migration işlemini yapabilmeniz için bir PowerShell değişkeni kullanmanız gerekmektedir. Bizim burada kullanacağımız “$disk” değişkenidir. Bu değişkenin kullanım parametresini aşağıda görebilirsiniz.

$disk =Get-DPMDisk–DPMServerName

 1. Bu örnekte, en başta belirttiğim komutu çalıştırdıktan karşıma liste içind üç disk verdiğini görebiliyoruz, burada NtDiskID değerine bakıyoruz;
 • NtDiskId değeri 1 olan disk üzerinde işletim sistemi barındırılmakta…
 • NtDiskId değeri 2 olan disk üzerinde hata oluşan kaynak (source) disk’ im ve değiştirilmesi gerekiyor.
 • NtDiskId değeri 3 olan disk depolama havuzuma dahil ettiğim yeni diskim, hedef (destination) alanım burasıdır.
 1. Şimdi PowerShell komutlarını kullanarak depolama migration işlemine başlıyoruz. Komut dizilimi aşağıdaki gibidir.

MigrateDatasourceDataFromDPM.ps1 -DPMServerName<DPM Server Name>

-Source $disk[n] -Destination $disk[n])

Burada bulunan [n] değeri yukarıda gördüğünüz üzere NtDiskId değerinin de belirtilen $disk değerini gösterir. Örnek olarak NtDiskID değeri 2 $disk[2]ilk sırada olduğundan dolayı 2 dır.

Bu yüzden dolayı kaynak (source) değişkenimiz $disk [2] ve hedef (destination) değişkenimiz $disk [1] dir. Takip etmeniz gereken son komut aşağıdaki gibidir;

.\MigrateDatasourceDataFromDPM.ps1 -DPMServerName DPM -Source $disk[2] –Destination $disk[1]

Komutun çalışması kaynak disk veya disklerin sayısına ve hacimlerine göre biraz zaman alacaktır.

 1. Kaynak disk’ imiz de bulunan kaynak verilerini hedef diskimiz üzerime taşımış olduk. Dolayısıyla depolama havuzunuza baktığınızda $disk 2 nin artık orada olmadığını göreceksiniz.
 2. Geçişten sonra kopyalar tutarsızlık gösterebilir. Bunun için mutlaka tutarlılık denetimi (consistency check) gerçekleştiriniz.
 3. Aktarılan verilerin bulunduğu eski orjinal disk herhangi bir yeni yedekleri barındırmak için seçilemez, ancak kurtarma noktalarının kullanılabilirlik süresi kadar kaynak diskte bulunan kurtarma noktalarını geri yükleme için kullanılabilir.
 4. Eski disk veya diskler üzerinde bulunan kurtarma noktalarının kullanım süresi bitene kadar bu diskleri muhafaza etmeniz gerekmektedir. Kurtarma noktalarının süresi dolduktan sonra, DPM otomatik olarak bu diskler üzerinde bulunan kopyaları ve kurtarma noktaları verileri temizleyecektir.

Depolama Havuzundaki Disklerin Değiştirilmesi

DPM depolama havuzu içerisinde bulunan bir disk’ i değiştirme işlemi, depolama havuzu içerisinden bir disk’ in çıkartılması işlemine benzer. Bu bölümde daha önce tarif edildiği gibi, aşağıdaki adımları içerir.

 1. Şüpheli olarak gördüğünüz disk üzerinden MigrateDatasourceDataFrom.ps1 PowerShell komutunu kullanarak verileri geçici bir depolama alanına geçiriniz.
 2. DPM depolama havuzunuza yeni bir disk ekleyin.
 3. Geçici depolama alanına aktardığınız veriler aynı şekilde MigrateDatasourceDataFrom.ps1 komutunu kullanarak eklediğiniz yeni depolama alanına tekrardan taşıyınız.
 4. Unutmayın ki, MigrateDatasourceDataFrom.ps1 komutu çalıştırıldığında kaynak (source) disk DPM depolama havuzu üzerinde artık görünmeyecektir.

Bandwidth ve Network Trafik Kontrolü

Yedekleme işlemleri sırasında DPM tarafından kullanılan bant genişliğini kısıtlama kabiliyetine sahipsiniz. DPM yedekleme işlemleri sırasında kullandığı bant genişliği fazla ve diğer uygulamalarında işleyişini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için belirli bir bant genişliğine ihtiyacı bulunduğu düşünürseniz, bu size diğer uygulamalar için bant genişliğinin kullanılabilirliğini sağlayabilmeniz için yardımcı olacaktır.

Kullanılan ağ bant genişliliğini sınırlandırması özellik WAN üzerinden gerçekleştirilen yedekleme işlemleri sırasında tüketilen ağ kaynaklarının miktarını kısıtlayarak size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ancak bant genişliğinin kısıtlanması doğal olarak yedekleme ve senkronizasyon sürelerinde artışa sebep olacaktır.

Ağ bant genişliği kısıtlamasının ayarlanması ajan seviyesinde yapılır, Bant genişliği kısıtlama işlemi yapılırken burada düşünmeniz gereken husus burada transfer edilecek maksimum veri miktarıdır, Yapacağınız bant genişliği sınırlandırma işlemlerinde bu doğrultuda planlanmalıdır. Örneğin, 512 Kbps bağlantınız var, bu bağlantının kullanımına %25 olarak bir limit koydunuz, bundan sonra koruma grubu içerisinde bulunan korunan sunucu veriyi 128 Kbps’ den yukarı da göndermeyecektir.

Network Bandwidth Sınırlamasının Etkinleştirilmesi

Aşağıdaki adımları takip ederek Ağ bant genişliği kullanımı sınırlamasını etkinleştirebilirsiniz.

 1. DPM Yönetim konsolu içerisinde gezinti çubuğunda bulunan Management’ a gelin.
 2. Burada Agents (Ajanlar) sekmesine gelin.
 3. Karşınıza gelen görünüm bölmesinde işlemi yapacağınız sunucunuzu seçin.
 4. Actions (Aksiyonlar) göstergesi üzerinden Throttle Computer deyin.
 5. Sonrasında “Enable network bandwidth usage” kutucuğunu işaretleyin.

Bant genişliği kısıtlaması yedekleme sürelerinize göre gün ve zaman aralığı belirtilerek gerçekleştirebilirsiniz. Diyelim ki DPM ile mesai saatleri içerisinde yedekleme görevleriniz var, mesai saatleri içerisinde doğal olarak minimum bant genişliğinin kullanılması önemlidir. İş saatleri içerisinde yedekleme görevleriniz aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi ayarlayabilirsiniz.

Bilmelisiniz ki Ağ bant genişliği kullanımı Group Policy üzerinden de sınırlandırılabilir. DPM bant genişliği kullanımı tek başına ya da diğer uygulamalar için Group Policy üzerinden ayarlanmış bant genişliği sınırını aşarsa DPM bant genişliği kullanım limiti ni uygulamayabilir.

Birden fazla DPM Agentı için Bant Genişliği kullanımının ayarlaması

Ağ bant genişliği kullanımını birden fazla DPM ajanı için sınırlamayı aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz;

 1. İlk olarak DPM yönetim konsolu üzerinden bir ajan üzerinde sınırlamayı etkinleştirin.
 2. DPM veri tabanınızın bulunduğu lokal SQL veya uzak SQL sunucuya SQL Management Studio üzerinden erişimi sağlayın.
 3. SQL Management Studio üzerinde DPMDB veri tabanı içerisinde bulunan tbl_AM_InstalledAgent tablosunda sınırlamayı aktifleştirdiğiniz ajanınızı bulabilmek için aşağıdaki Query’ i çalıştırın.

SELECT [InstallID], [ServerId], [AgentID], [OSType],

[RebootRequired], [Deleted], [DeletedDateTime], [ClusterID],

[Enabled], [PatchID], [IsThrottled], [WorkHoursTransmissionRate],

[NonWorkHoursTransmissionRate], [ThrottlingSettings], [OSVersion],

[ServerAttributes], [IsServerOS], [ApprovedPatchByAdmin] FROM

[DPMDB].[dbo].[tbl_AM_InstalledAgent]

GO

Sorguyu çalıştırdıktan sonra alacağınız görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

 1. IsThrottled sütunu içerisinde değeri “1” olan bir satır görmenilisiniz.

 1. tbl_AM_InstalledAgent tablosun da kopyaladığınız InstallID değerini aşağıda bulunan query üzerinde gereken yerlere ekleyin ve bu tablo içerisinde çalıştırın.

DECLARE @w int

SET @w = (SELECT [WorkHoursTransmissionRate] from tbl_AM_InstalledAgent WHERE InstallID = ‘C735F1F8-44EF-4D0C-B8ED-E51C190D4884’)

DECLARE @n int

SET @n = (SELECT [NonWorkHoursTransmissionRate] from tbl_AM_InstalledAgent WHERE InstallID = ‘C735F1F8-44EF-4D0C-B8ED-E51C190D4884’)

DECLARE @t nvarchar(max)

SET @t = (SELECT [ThrottlingSettings] from tbl_AM_InstalledAgent WHERE InstallID = ‘C735F1F8-44EF-4D0C-B8ED-E51C190D4884’)

UPDATE [DPMDB_DPM].[dbo].[tbl_AM_InstalledAgent]

SET

[IsThrottled] = 1

,[WorkHoursTransmissionRate] = @w

,[NonWorkHoursTransmissionRate] = @n

,[ThrottlingSettings] = @t

GO

Bu yöntem birden çok DPM ajanı üzerinde bant genişliği kullanımı sınırlamayı etkinleştirerek size yardımcı olacaktır. Fakat bu yöntem Microsoft tarafından desteklenmemektedir. Yani bu yöntem Microsoft tarafından sınanmadığından dolayı desteklenmediği anlamına gelir fakat işe yaramadığı anlamına gelmez.

Aşağıdaki görüntüler bu işlemi yapmadan öncesi ve sonrasını sizlere verecektir.

Öncesi;

Sonrası;

DPM SQL Self-Service ile çalışma

DPM 2010 ile hayatımıza giren DPM SQL self-service bileşeni, Database yöneticilerinin işini kolaylaştırarak DPM’ e erişime gerek kalmadan DPM tarafından koruma altına alınmış olan veri tabanlarını yedekleme ve kurtarma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir bileşendir. DPM SQL self-service ile kurtarma yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

 1. İstemci bilgisayar üzerine DPM medyası içerisinde bulunun DpmSqlEURInstaller’ ı kurun.
 2. Self-Service Recovery aracını yapılandırmak için DPM üzerinden Protection içerisinde bulunan Self-service recovery’ i seçin.

 1. Karşınıza gelen DPM Self Service Recovery Configuration Tool sihirbazın da Rolleri (Roles) ayarlamak gerekmektedir. Bunun için ilk olarak Create Role butonuna geliniz. Sihirbaz üzerinde database adminler için bir Security Group belirtdikten sonra devam edin.

 1. Specify recovery items penceresinde belirttiğiniz grup’ un erişim sağlayacağı SQL Sunucu veya veri tabanlarını gösterilmelidir. Burada “Database Name” kısmını boş bırakabilirsiniz, eğer boş bırakılması dahilin de erişim sağlanacak olan SQL sunucu üzerinde bulunan bütün veri tabanlarını kapsayacaktır.

 1. Specify Recovery Target Locations penceresinde default olarak özgün veri tabanı üzerine restore edilmesine izin verilmez. Tabiki burada tercih size kalmıştır.

Burada ”Allow users to recovery the databases to another instance of SQL Server“ kutucuğu işaretlenmez ise belirtilen yetkili kullanıcılar özgün veri tabanı üzerinde restorasyon işlemi yapabilirler. Fakat bu kutucuğu işaretlemenizle birlikte database yöneticilerine restorasyon işlemleri gibi işlemlerini gerçekleştirebileceği farklı SQL Sunucular belirtmenizi sizden isteyecektir.

 1. DPM Self Service Recovery aracınızı başlattığınız da işlem yapabilmeniz için aşağıda görüldüğü gibi DPM Sunucunuza bağlantı sağlamış olması gerekmektedir.

DPM Sunucu ile bağlantı kurulduktan sonra yeni kurtarma görevleri oluşturmak için “New Recovery Job” diyebilirsiniz.

DPM Self-Service Recovery aracı koruma altına alınmış veri tabanlarının sahiplerine DPM adminlere ihtiyaç duymadan gerek duyduklarında bu veri tabanlarına erişimlerinde ve müdahalelerinde büyük bir esneklikle sağlayacaktır.