Uçtan Uca SCDPM 2012 R2 Vol5 – Teyplerin Yönetilmesi

Çevremizde bulunan bir çok işletme bünyesinde teyp ünitelerine sahip ve bir süre daha sahip olmaya devam edeceklerini düşünüyoruz. System Center 2012 SP1 ile başlayarak Microsoft müşterilerinin işletme içinde bulunan verilerinin bulut’a (Azura) taşınmasına odaklanmış durumdadır. Bu sebeple bulut tabanlı (cloud-based) depolama alanları ve bileşenleri için çalışmalarına hızla devam ediyorlar.

Bir çok işletme hemen hemen verilerinin bir çoğunu bulut (cloud) üzerinde barındırıyor, fakat aynı zamanda Backup Administrator’ lar için Virtual Tape Libraries (VTL) özellikleri yedekleme süreçlerinde onlar için işleri kolaylaştırır. Azure ve yedekleme platformu olarak dünya genelinde büyük, orta ve küçük ölçekli bütün işletmelerin ilgilendiği bir platformdur. DPM yöneticileri için production verilerinin yedeklemelerini yüksek güvenlikli olarak barındırabilecekleri bir platform sunmaktadır.

DPM Teypleri Nasıl Yönetilir

System Center Data Protection Manager tüm anlamıyla bütün Microsoft iş yükleri için tam olarak yedekleme ve geri yükleme imkanı sunmak için tasarlandı. Bu sizlere teyp üniteleri üzerine alınan bütün Microsoft iş yüklerini hızlı ve stabil olarak geri dönmenizi sağlıyacaktır.

Bilgilerin Teyplere Yazılma Yöntemi

System Center Data Protection Manager ile iki farklı senaryoda long-term kurtarma hedeflerini sağlayabilirsiniz. Eğer Primary DPM Server üzerinde DPM disk havuzunda disk bulunmuyor ise veriyi incrimental olarak teyp üzerine yazabilirsiniz, fakat bu ne önerilen bir senaryo, nede uygun bir işleyiş değildir. Bu senaryo da ancak DPM sunucusu veriyi geçici olarak MTA çalışma alanına yerleştirerek planlanan short-term kurtarma hedeflerinde teypleri kullanmayı sağlamaktır.

En sık olarak gördüğümüz ikinci senaryo, verinin yedeklemesini full olarak teyp ünitesinde ki kasetlere yazmaktır. Bu tip bir yedekleme Disk teknolojisine göre daha fazla zaman alıcı bir yedekleme metodudur. Teyp tabanlı yedekleme disk tabanlı yedeklemeye göre veri kurtarma işlemlerinde daha yavaştır ve kurtarma saatleri daha uzun süreceğinden işletme için daha pahalıya mal olabilir.

Teyp Bilgileri

Kasetler ve benzeri depolama alanları, veri kaynakları ve bu verilerin nerede tutulduğuna dair bütün bilgiler DPM Sunucusu veritabanı (DPMDB) içerisinde depolanmaktadır. DPM yöneticileri Tape Catalog Retention yeteneğini belirlemek için Protection task alanında tape catalog retention’ ı seçerek yapılndırmalarını gerçekleştirebilirler.

DPM Yöneticisi Recovery Pointlerin expire olacağı sürede yada Prune Catalog değerlerini düzenlediğinde Tape Catalog’ undan Prune değerini aynı zamanda belirleyebilir.

DPM Yöneticisi DPM tape catalog da prune süresi için belirtdiği bir değer varsa, bu değer protection grupların retention süresinden büyük olamaz.

Tape Catalog Retention penceresi içinde DPM Yöneticisi için local database (DPMDB) in boyutu ile ilgili olarak belirlenecek boyuta geldiğinde uyarı oluşturmasını sağlamak için bir trigger olanağı bulunur.

DPM yöneticisi ayrıca DPMDB veritabanı için bazı maintenance taskları oluşturabilir. Eğer veritabanı oldukça büyük boyutlara ulaştıysa, performansı sağlamak için SQL Management Studio ile yerel ve uzak SQL Veritabanlarında shrink operasyonuda yapabilir.

DPM İçin Temel Teyp Yönetimi Görevleri

Yedekleme yöneticilerinin, DPM Konsolu ile Teyp Yönetimi için mutlaka bilmesi gereken anahtar fonksiyonları nerede bulabilecekleri, hangi komutları kullanabilecekler ve bazı temel bilgileri göreceksiniz.

Management task paneli içinde, DPM Sunucunuza bağlanmış olan teyp çözümlerine dair ihtiyacınız olan bütün bilgileri bulabilirsiniz. DPM Sunucusu ile bu çözümlerin çalışabilmesi için bazı ön zorunluluklar bulunuyor:

 • Microsoft imzalı sürücüler
 • DPM ile test edilen Vendorların sürücüleri
 • Aygıt Yöneticisi içinde uygun olarak sunulmuş Teyp sürücüleri ve Media Library Changerlar.

DPM İçin Teyp Komutları

DMP Yöneticileri Management Task alanı içinde, DPM Sunucusunun teyp çözümüne dair ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri bulabilecektir. Teyp yönetimini gerçekleştirebilmek için DPM yöneticilerinin mutlaka bilmesi gereken bazı komutlar var.

Konsol içinde bulunan teyp sürücüsü veya media library üzerinde sağ click ile gelen açılır menü içerisinde belirli bölüm için uygun komutları sunar.

Genel teyp ve teyp kütüphanesi komutları DPM konsolu içerisinde bulunan üst şeritte de sunulmuştur.

Teyp Kitaplığı (Tape Library)Komutları

DPM Server’ a bağlanmış olan bir library üzerinde sağ clik yapıldığında DPM yöneticisi bu library’ i yönetmek için kullanabileceği komutlar listelenecektir. Listelenecek olan komutları aşağıdaki ekran görüntüsünde bulabilirsiniz.

Burada listelen komutları sırası ile açıklayalım;

Inventory Library

Inventory library komut işlevi Media Library’ sinde bir envanter kontrolü yapacaktır. Bu envanter kontrolü iki farklı şekilde yapılır :

 • Detailed Inventory (Detaylı Envanterleme) : Bu Teyp library içinde bulunan bütün teypleri bağlayacak ve teyp’ e yazılmış bilgileri okuyacaktır.
 • Fast Inventory (Hızlı Envanterkleme) : Bu yanlızca barkodu okuyarak DPMDB veritabanı içindeki bilgileri ve DPM konsolunu güncelleyecektir.

Rescan

Rescan işlemi yapıldığında, DPM server yeni eklenmiş olan teyp driver veya media change library varmı diye tekrardan bulma işlemini gerçekleştirir.

Refresh

Refresh komutu bağlanmış olan teyp driver veya media change library de yapılmış olan değişiklikleri günceller.

Unlock Library Door

DPM yöneticisi, media library’ e yeni teypler eklemeden veya değiştirmeden önce mutlaka unlock library door komutunu gerçekleştirmelidirler.

Rename Library…

DPM yöneticileri teyp librarylere bir isim verme imkanına sahiptir. DPM sunucusuna bağlı olan birden fazla teyp library var ise bu DPM yöneticilerine primary teyp library ve diğer libraryleri ayırt etmelerine yardımcı olur.

Disable Library

Libraryler için bir maintenance check gerçekleştirebilmek için DPM yöneticisi library’ i Disable Mode almalıdır. Dolayısıyla DPM server library’ i maintenance check işlemi bitimine kadar long-term geri yüklemeler için kullanamaz.

Add tape (I/E port)…

I/E bağlantı noktası bulunan Libraryler için, DPM yöneticisi Library üzerinde ilk önece Unlock Library Door işlemini gerçekleştirerek library kilit’ ini açar ve Add Tape I/E diyerek library içerine ekleme veya çıkarma işlemi gerçekleştirebilir.

Clean

DPM ile bir teyp çözümü yönetiyorsanız, burada teyp sürücülerinin temizlenmesi önemlidir. Eğer library’ niz içerisinde bir teypi temizleme teyp’ i olarak işaretlediyseniz, DPM otomatik olarak bu teyp’ i bağlayarak temizlenmesi için işaretlenen sürüyücü temizler.

Disable

DPM konsolu üzerinden, DPM yöneticisi donanımsal bakıma ihtiyaç duyulduğu senaryolarda teyp sürücülerini devre dışı bırakabilme seçeneğine sahiptir.

Koruma Grubu Yapılandırması

DPM Yöneticilerinin Protection Group tasarımlarını hazırlarken, protection groupların yapılandırılmasında dikkate alması gereken iki bölüm bulunuyor :

 • Long-term hedeflerin belirlenmesi
 • Library seçimi ve teyp detayları

Long-term hedeflerin belirlenmesi

Bir protection group oluştururken veya değiştirme işlemi sırasında long-term recovery ve backup schedule belirleme gibi iki seçeneğe sahipsiniz.

Specify long-term goals adımı altında ilk olarak Recovery goals bölümünü göreceksiniz. Burada Retention Range (Saklama Aralığı), Backup Frequency (Yedekleme Sıklığı) ve Recovery Point Schedule (Kurtarma Noktası Planı) ayarlamalarını gerçekleştirebiliyoruz.

Eğer daha çok ayrıntılı recovery hedefleri oluşturmak isterseniz, Customize butonu ile gelen Customize Recovery Goal penceresi üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Customize Recovery Goal penceresinde recovery hedeflerinize göre DPM’ in veriyi teyp’ e hangi şartlarda ve nezaman yazması gerektiğine dair koşulları tanımlayabilirsiniz.

Yıllık, Aylık, Haftalık veya Günlük olarak üç farklı recovery hedefi belirleyebilirsiniz. Ve ayrıca yedek kopya sayısını belirleme şansına da sahipsiniz.

Aşağıdaki pencerede, Aynı gün içerisinde birden fazla recovery hedefi planlanmış olması durumunda DPM sunucunun ne yapması gerektiğine dair özel ayarları belirleyebilme yeteneğine sahipsiniz. DPM Yıllık yedekleme planlarınıza göre aylık olarak bir yedekleme planı oluşturmanıza izin verir. Burada Aylık yedekleme planınız, Örnek olması amacı ile : Her ayın ilk pazartesi 11:00 PM’ de Long-Term recovery hedefleri kapsamında planlanabilir. Best Pratice olarak tabir ettiğimiz, En iyi recovery planlaması öncelikle haftalık olarak planlamak ve sonrasında aylık olarak recovery hedeflerinin planlanmasıdır. Ayrıca recovery hedeflerinde yaşanabilecek olan bir çakışmanın önüne geçmek için, DPM sunucusu tarafından iki kopya oluşturmak arşivleme amacı ile iyi bir yöntemdir.

Alttaki Backup Schedule penceresinde Protection Group için yedekleme zamanlamasını belirliyebileceğiniz bölümü bulabilirsiniz. Yedekleme zamanının Modify butonuna basarak değiştirebilirsiniz.

Modify Long-Term Backup Schedule penceresinde, farklı recovery hedefleri için yedekleme zamanlarının planlamasını tanımlayabilirsiniz.

Kütüphane ve Teyp Bilgilerinin Belirlenmesi

Bugüne kadar DPM bir geri yükleme ürünü olarak tanımlanmıştı ama aynı zamanda bir disaster recovery ürünüdür. Bir Protection Group’ un oluşturulması veya değiştirilmesi sırasında bazı gelişmiş yapılandırmalar yapmanıza imkan tanır.

Birden çok site’ ı bulunan şirketler sitelar arası veri kopyalamak amacı ile Copy Library (Kopya Kütüphane) oluşturabiliyorlar. Sizlerde teyp’ e aldığınız yedeklerin dışında bir copy library yapılandırması yapabilirsiniz.

Aynı zamanda teyp’e veriyi yazarken Compress (Sıkıştırma) veya Encrypt (Şifreleme) yapabilirsiniz, fakat bu ikisini birden gerçekleştiremezsiniz. Sıkıştırmanın aktif olması için, teyp sürücüsünün veri sıkıştırma seçeneğine sahip olması gerekmektedir.

Teyp’ e yazılacak olan veriler kritik ve bir gizlilik içeriyor ise, DPM üzerine yerleştirilmiş olan bir sertifika ile verileri teyp’ e yazarken şifreleme şansına sahipsiniz. Lakin veri teyp’ e yazılırken şifreleme için kullanılan bu sertifikanın herhangi bir sebepten ötürü kaybedilmesi, alınan veriyi restore etmek istediğinizde sertifikanın bulunmaması demek veriyi restore edemiyeceğiniz anlamına gelir.

Teyp Üzerinde Verinin Ortak Yerleşimi (Co-Location)

Teyp’e yazılması gereken büyük miktarda veri varsa, bu ortamlar için DPM sunucusu sadece bir teyp sürücüsüne sahip ise DPM sunucusunun protection grouplar için veriyi teyp’ e nasıl yazması gerektiğini özelleştirme şansına sahipsiniz.

Bir teyp library üzerinde DPM protection group başına bir veya daha fazla teyp tahsis edebilirsiniz, tabi bu şekilde teyplerin kullanımı gereksiz teyp kullanımına ve maliyetlerin çıkmasına sebep olabilir. Co-location fonksiyonu ilk olarak 2007 versiyonu ile tanıtıldı, ama şuanda optimeze edilmiş durumdadır.

Optimeze edilen Co-Location özelliği DPM yöneticilerine protection grouplar için co-location ile long-term recovery hedefleri tanımlamalarına imkan veriyor. Co-Location fonksiyonu, long-term recovery hedeflerine bağlı olarak aynı şekilde yapılandırılıyor, daha önceki sürümlerde bu mümkün değildi.

Eğer DPM konsolu üzerinden Management Task alanına gireseniz, üst kısımda Optimize Usage’ a tıklayarak yeni media co-location fonksiyonunu bulabilirsiniz.

Üst kısımda bulunan Optimize Usage butonuna tıkladığında karşınıza Tape Optimization Setup penceresini çağıracaktır. Burada yeni co-location özelliğini kullanabilmek için Create butonuna yeni bir co-location media’ sı oluşturmaya başlanır.

Tape Optimization Setup penceresi içinde media co-location için bir isim tanımladıktan sonra hangi protection groupların co-located teyp içinde barındırılacağı belirlenir. Yeni media co-location’ a bir isim ve protection group üyeleri belirtildikten sonra alt kısımda bulunan Select tape co-location details. seçeneği dikkatinizi çekmiştir. Eğer bu seçenek işaretli ise, protection grouplar ile farklı long-term recovery hedefleri co-located olamıyor. Bu kutu üzerindeki check’ i kaldırdıktan sonra Advance butonuna tıklayın.

Gelişmiş teyp co-location seçenekleri penceresi aşağıdaki gibi iki değer getirecektir:

 • Write period : Bu bir teyp’ in yazılmak için nezaman erilebilir olacağını belirtir.
 • Expiry tolerance : Bu bir recovery point’ in aktif bir teyp üzerinde expire olduktan sonra tutulacağı maksimum süreyi belirtir.

Standalone Teyp Sürücüleri ve Teyp Kütüphaneleri

Piyasada Teyp Sürücüleri ve Teyp Kütüphaneleri için donanım üreten birçok vendor var. Bu vendorlar arasından doğru tip teyp ünitesi ve donanımlarını seçmek zor olabiliyor, bunun için Microsoft DPM ile tam uyumlu bağımsız standalone teyp sürücüleri ve teyp kütüphanelerini kapsayan gelişmiş donanım listesini (HCL) yarattı.

Aşağıdaki link’ den HCL listesi görebilirsiniz:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh916523

URL link üzerinden HCL list’ e erişemezseniz aşağıdaki link üzerinden Tape Testing Tool’ u indirerek daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj733581.aspx

Standalone Teyp Sürücüler

System Center Data Protection Manager stand-alone bir teyp sürücüsü kullanıldığında iyi çalışır. Eğer stand-alone teyp sürücüsü kullanmayı planlıyorsanız ve birden fazla koruma grubu varsa, teyp optimizasyonu için co-location özelliğini aktive etmeyi düşünmelisiniz.

Teyp Kütüphaneleri (Tape Libraries)

Eğer bir teyp library kullanıyorsanız, System Center Data Protection Manager size en iyi teyp yönetim çözümünü sağlayacaktır. Böylelikle DPM teyp library ile etkileşimde olarak size tam olarak yönetilebilir bir çözüm sunacaktır.

Sanal Teyp Kütüphanesi (VTL)

Eğer DPM Hyper-V üzerinde bir sanal makina olarak çalışıyorsa, stand-alone teyp sürücüsü veya teyp libraryleri DPM Server ile kullanılamaz, çünkü Microsoft Hypervisor teyp çözümlerini mount edemiyor. Bu Hyper-V rolünün bir kısıtlamasıdır.

Bir çok işletme bugün arşiv çözümü olarak artık teypleri kullanmayı bıraktı ve artık verilerini Azure Storage üzerine koymaya başladı. Bu işlem “Backup to Cloud” olarak System Center SP1 ile hayatımıza girdi ve R2 sürümü ile daha da gelişmiştirildi.

Tape-base yedeklemenin avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğunuda belirtmiştim, eğer korumalı verilerde disk hızını alabilmek için Virtual Tape Library (VTL) kullanımını düşünebilirsiniz.

Tape Library Sharing (TLS)

Büyük yapılarda Teyp kütüphaneleri birbirleri ile fiber channel (FC) teknolojisini kullanarak iletişim sağlar. Buda DPM yöneticisine TLS fonksiyonunu kontrol edebilme imkanını sunar. Bu özellik birden fazla DPM Sunucusuna iletişim kanalı Fiber Channel olmak koşulu ile tek bir teyp kütüphanesini paylaştırmaya imkan verir.

TLS özelliği iki şeye bağlıdır :

 • Library Server
 • Library Clients

Library Server ile library clientlar arasındaki ileşimi sağlar yani Library Server’ a bağlı olan bir teyp library’i paylaşan DPM sunucuları arasındaki iletişi kordine eder.

Burada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta, DPM Sunucuları TLS özelliğini kullanarak DPM veritabanını paylaşır. Bunu daha kritik olan DPMDB veritabanlarının yedeklerini tutmak için yapar.

DPM Sunucular upgrade edilirken kullanılan bir TLS çözümü varsa herzaman dikkatli olmalısınız, çünkü bu cluster olarak nitelendirilir. Service Pack gibi büyük upgrade işlemleri yapılırken mutlaka TLS özelliğini disable etmelisiniz. Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar aktif edebilirsiniz.

Teyp Raporları

DPM yöneticisi olarak teyp kullanımı ve teyp rotasyonu hakkında güncel durumlarını bilmek önemlidir. Bunun için aşağıda görülen iki raporu düzenli olarak takip etmek gerekir:

 • Tape Management
 • Tape Utilization

Tape Management Report size teyp rotasyonu ve medya thresholdları hakkında bilgi verecektir.

Tape Utilization Report teyp kullanımı eğilimleri hakkında size bilgi verecektir. Bunu kapasite planlaması için size yardımcı olacaktır.